מרכז עולמי לתורה וחסידות בעלזא, ירושלים

הקמת גשר מעבר מבית הכנסת לבית הרב
קירות מסך "Shuco" , גרמניה
זיגוג סטרוקטורלי מלא

יועץ אלומיניום: לנדמן אלומיניום בע"מ
צילום: אביב קורט